Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego
Partnerzy:
Energa
Poczta Polska
TIBHAR
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Uchwała nr 011/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 16 marca 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie nadania Panu Janowi Zdzisławowi TARGOSIŃSKIEMU „Hektorowi” odznaczenia za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
W związku z wnioskiem Fundacji Czysty Sport reprezentowanej przez Panią Martę BARAŃCZAK i Pana Krzysztofa PIWOWARSKIEGO, Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjęło uchwałę w sprawie nadania Panu Janowi Zdzisławowi TARGOSIŃSKIEMU „Hektorowi” odznaczenia za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego, które zostanie wręczone jubilatowi w dniu 102 urodzin przypadających w dniu 28 marca 2017 roku (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

Materiały do pobrania

1. Uchwała nr 011/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 16 marca 2017 roku

Galeria