Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego
Partnerzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
TIBHAR
Energa

MSiT: nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu "Klub"

W dniu 15 marca 2017 r. weszła w życie Decyzja nr 17 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Klub” na rok 2017 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2017 roku przeznacza się kwotę 30 000 000 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

Materiały do pobrania

1. Program "Klub" 2017 - Decyzja nr 17 Ministra Sportu i Turystyki
2. Program "Klub" 2017 - najczęściej zadawane pytania
3. Program "Klub" 2017 - instrukcja wypełniania wniosku
4. Program "Klub" 2017 - wypełniony wniosek przykładowy