Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego
Partnerzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
TIBHAR
Energa

Kryteria kwalifikacji do Programu Pingpongowe Marzenia

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż po przyjęciu przez Zarząd PZTS Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego, natychmiast rozpoczęliśmy starania w kierunku pozyskania finansowania choćby jego części. Nasze starania zakończyły się sukcesem, skutkującym wsparciem (finansowym i sprzętowym) 63 klubów. Pozyskaliśmy środki z MSiT oraz partnera (inwestora) biznesowego, który wniesie środki finansowe pozwalające na zabezpieczenie wkładu własnego oraz dofinansuje działanie programu.

Zarząd PZTS zdecydował, że w pierwszym etapie należy położyć szczególny nacisk na szkolenie w najmłodszych kategoriach oraz udzielić pomocy klubom, które szkolą dużą ilość najmłodszych zawodników, jak również mają najlepsze efekty szkolenia.

Zdecydowaliśmy o następujących kryteriach naboru klubów do współpracy:

1. Po jednym klubie z każdego województwa, najlepszym w klasyfikacji punktowej w kategoriach żak i młodzik.

2. Po jednym klubie z każdego województwa z największą ilością licencji w kategoriach żak i młodzik. Klub z punktu 1 nie będzie brany pod uwagę jeśli w obydwu kategoriach jest pierwszy.

3. 8 najlepszych klubów w Polsce według rankingu we wspomnianych kategoriach (kluby wymienione we wcześniejszych punktach nie będą brane pod uwagę).

4. 3 kluby z całej Polski, które posiadają największą ilość licencji w kategoriach żak i młodzik.

5. Pozostałe miejsca, czyli 20 lokalizacji wskaże nasz Partner według własnego klucza. Kluczem mają być działania wizerunkowe Partnera w miejscach, w których istnieje potrzeba takich działań z jego punktu widzenia.

Ilość licencji oraz ilość punktów została określona na dzień 27 marca 2018 roku.


W sytuacji gdy wystąpi taka sama ilość punktów lub licencji rozstrzygający będzie drugi parametr.

Poza samym wsparciem finansowym szkolenia w klubach, w ramach dostępnych środków, wydamy podręczniki - zarówno drukowane jak i elektroniczne. Wydamy filmy szkoleniowe, zorganizujemy szkolenie dla trenerów realizujących program. Aby usatysfakcjonować naszych Partnerów nie możemy również zapomnieć o działaniach promocyjnych.

W chwili obecnej przygotowujemy umowy o współpracy z klubami oraz z trenerami. Doprecyzowujemy szczegóły umowy z naszym Partnerem, oraz nadal pracujemy nad pozyskaniem środków dla finansowania pozostałych elementów NPRTS.

Ważnym szczegółem całej operacji jest fakt, że program PINGPONGOWE MARZENIA będzie trwał co najmniej 3 lata. Mam nadzieję, że w rozszerzonej formie o kolejne kluby.


LISTA KLUBÓW

Należy dodać że jesteśmy już po rozmowach na temat rozwoju kolejnych etapów NPRTS i istnieją możliwości na jego rozszerzenie w najbliższym czasie.Z wyrazami szacunku