Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego
Partnerzy:
Energa
Poczta Polska
TIBHAR
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Kryteria kwalifikacji do Programu Pingpongowe Marzenia

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż po przyjęciu przez Zarząd PZTS  Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego, natychmiast rozpoczęliśmy starania w kierunku pozyskania finansowania choćby jego części. Nasze starania zakończyły się sukcesem, skutkującym wsparciem (finansowym i sprzętowym) 63 klubów. Pozyskaliśmy środki z MSiT oraz partnera (inwestora) biznesowego, który wniesie środki finansowe pozwalające na zabezpieczenie wkładu własnego oraz dofinansuje działanie programu.

Zarząd PZTS zdecydował, że w pierwszym etapie należy położyć  szczególny nacisk na szkolenie w najmłodszych kategoriach oraz udzielić pomocy klubom, które szkolą dużą ilość najmłodszych  zawodników, jak również mają najlepsze efekty szkolenia.

Zdecydowaliśmy o następujących  kryteriach naboru klubów do współpracy:

 

1.  Po jednym klubie z każdego województwa, najlepszym w klasyfikacji punktowej w kategoriach żak i młodzik.

2. Po jednym klubie z każdego województwa z największą ilością licencji w kategoriach żak i młodzik. Klub z punktu 1 nie będzie brany pod uwagę jeśli  w obydwu                  kategoriach jest pierwszy.

3. 8 najlepszych klubów w Polsce według rankingu we wspomnianych kategoriach ( kluby wymienione we wcześniejszych punktach nie będą brane pod uwagę )

4. 3 kluby z całej Polski, które posiadają największą ilość licencji w  kategoriach żak i młodzik.

5. Pozostałe  miejsca, czyli 20 lokalizacji wskaże nasz Partner według własnego klucza . Kluczem mają  być działania wizerunkowe Partnera  w miejscach, w których istnieje potrzeba takich działań z jego punktu widzenia.


Ilość licencji oraz ilość punktów została określona na dzień 27 marca 2018r.


W sytuacji  gdy wystąpi taka sama ilość punktów lub licencji rozstrzygający będzie  drugi parametr. 

Poza samym wsparciem finansowym szkolenia w klubach, w ramach dostępnych środków, wydamy podręczniki - zarówno drukowane jak i elektroniczne. Wydamy filmy szkoleniowe, zorganizujemy szkolenie dla trenerów realizujących program. Aby usatysfakcjonować naszych Partnerów nie możemy również zapomnieć o działaniach promocyjnych.

W chwili obecnej przygotowujemy umowy o współpracy z klubami oraz z trenerami. Doprecyzowujemy szczegóły umowy z naszym Partnerem, oraz nadal pracujemy nad pozyskaniem środków dla finansowania pozostałych elementów NPRTS.

Ważnym szczegółem całej operacji jest fakt,  że program  PINGPONGOWE MARZENIA będzie trwał co najmniej  3 lata.  Mam nadzieję,  że w rozszerzonej formie o kolejne kluby.


LISTA KLUBÓW

Należy dodać że jesteśmy już po rozmowach na temat rozwoju kolejnych etapów NPRTS i istnieją możliwości na jego rozszerzenie w najbliższym czasie.Z wyrazami szacunku