Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego
Partnerzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
TIBHAR
Energa

Konkurs na stanowisko trenerów kadry narodowej kadetek, kadetów, juniorek i juniorów

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego ogłasza konkurs na stanowiska trenerów: trenera kadry narodowej kadetek i juniorek, trenera kadry narodowej kadetów i juniorów.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na trenera kadry narodowej kadetek i juniorek” lub „Konkurs na trenera kadry narodowej kadetów i juniorów” w terminie do 31 grudnia 2017 roku do godz. 12:00, na adres: Polski Związek Tenisa Stołowego ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku).

Materiały do pobrania

1. Konkurs na stanowisko trenerów kadry narodowej kadetek, kadetów, juniorek i juniorów