Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego
Partnerzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
TIBHAR
Energa

MSiT: Selfie z Gwiazdą Sportu

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki ruszył portal internetowy „Selfie z Gwiazdą Sportu”. Inicjatywa Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki “Selfie z Gwiazdą Sportu”, polega na uczestniczeniu członków kadry narodowej seniorów, młodzieżowców i juniorów, przede wszystkim stypendystów sportowych, w spotkaniach z młodzieżą uczącą się w placówkach oświatowych w okolicy zamieszkania zawodnika.
09.02.2017
Agata Biesaga
Źródło: MSiT / własne
Zgodnie z zapowiedziami Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki ruszył portal internetowy „Selfie z Gwiazdą Sportu”. Inicjatywa Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki “Selfie z Gwiazdą Sportu”, polega na uczestniczeniu członków kadry narodowej seniorów, młodzieżowców i juniorów, przede wszystkim stypendystów sportowych, w spotkaniach z młodzieżą uczącą się w placówkach oświatowych w okolicy zamieszkania zawodnika.


MSiT rozszerza krąg potencjalnych uczestników tej inicjatywy zapraszając do udziału zawodników czynnie uprawiających sport oraz byłych reprezentantów: medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy seniorów (nie tylko stypendystów) i zachęcając do rejestrowania się w portalu www.selftezgwiazdasportu.pl i uczestniczenia w przedsięwzięciu.

„Selfie z Gwiazdą Sportu” to platforma komunikacji wybitnych sportowców z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, uczniami szkół średnich, młodzieżą akademicką i ich rodzinami, członkami ośrodków oraz klubów sportowych.

Stworzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki serwis internetowy składa się z galerii zdjęć i kalendarza zajęć znanych sportowców – członków kadry narodowej, medalistów mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich.

Inicjatywa „Selfie z Gwiazdą Sportu” ma wzmocnić wizerunek sportowca jako wzoru do naśladowania, stworzyć modę na sport jako element zdrowego i świadomego stylu życia oraz stanowić ważny element wspierający proces edukacji i wychowania młodego pokolenia.

Nawiązując do udziału zawodników-stypendystów w portalu „Selfie z Gwiazdą Sportu" MSiT poleciło wprowadzić w umowach stypendialnych, zawieranych między Związkiem a zawodnikami pobierającymi stypendium sportowe w 2017 roku, zobowiązania do zarejestrowania się zawodnika w portalu „Selfie z Gwiazdą Sportu" (www.selftezgwiazdasportu.pl) i udziału w minimum czterech spotkaniach popularyzujących sport wśród dzieci i młodzieży. Od zawodnika oczekuje się zobowiązania do przygotowania harmonogramu spotkań określającego ich miejsca i terminy oraz zamieszczania w portalu dokumentacji zdjęciowej (selfie), i krótkiej relacji z każdego spotkania. Wydarzenia mogą przybierać różną formułę np. zajęć sportowych lub uczestnictwa w spotkaniu z młodzieżą, podczas którego zawodnik opowie o uprawianym sporcie, przedstawi swoje osiągnięcia, ścieżkę rozwoju kariery i zachęci młodzież do systematycznej aktywności sportowej.

Instrukcja działania dla zawodników 

Zawodnicy i zawodniczki pobierający stypendia sportowe w 2017 roku rejestrują się w portalu „Selfie z Gwiazdą Sportu” – www.selftezgwiazdasportu.pl. Następnie przedstawiają harmonogram co najmniej czterech spotkań z dziećmi i młodzieżą, których celem jest popularyzacja danego sportu i dyscypliny.

Wybór sposobu realizacji programu przez stypendystów Ministerstwa, jak również przedstawienie terminarza spotkań, pozostaje w gestii sportowca. Spotkania te mogą przybrać formułę zajęć sportowych z wybranych dyscyplin oraz pogadanek z dziećmi i młodzieżą. Podczas takich niezwykłych wydarzeń zawodnicy będą opowiadać o swojej dyscyplinie sportowej oraz swoich najważniejszych osiągnięciach.